O firmie:

Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą „STACH-BUD” Barbara Stachura w zakresie inżynierii budowlanej.

Podstawową moją działalnością jest wykonywanie przeglądów technicznych
i nadzorów nad robotami budowlanymi.

Posiadam wykształcenie wyższe
– mgr inż. budownictwa lądowego
i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

cennik